Jorge Franganillo

Professor i investigador, doctor en Informació i Comunicació
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

FlickrInstagramContactaCercaJorge Franganillo: publicacions

Español      Català      English

Gestió d'informació personal

La gestió d'informació personal és la pràctica i l'estudi de les activitats que les persones duen a terme per tal d'organitzar i utilitzar la informació que obtenim per resoldre necessitats quotidianes. Aquestes activitats aspiren a assolir tres objectius:

  • Obtenir, organitzar i retrobar la informació necessària per completar tasques i complir amb deures diversos.
  • Garantir que un document o un canal d'informació, un cop localitzat, tornarà a estar disponible quan sigui necessari.
  • Aprofitar al màxim els recursos personals per augmentar la productivitat i millorar en conseqüència la qualitat de vida.

Agendas, libretas y bolígrafo
(fotografia: Peter Vlk)Escritorio
(fotografia: Rik Catlow)Smartphones
(fotografia: Jon Fingas)

La sobrecàrrega informativa planteja el repte de gestionar amb eficàcia la informació que cal per prendre decisions, resoldre tasques, aprendre coses i mantenir un cert domini sobre l'entorn. És evident que la informació es imprescindible a la vida moderna, però també és evident la dificultat per processar-la.

Per això, del conjunt d'informació al qual tenim accés, les persones creem un subconjunt personal: emmagatzemem peces d'informació (documents digitals i en paper, missatges electrònics, enllaços, notes manuscrites, etc.) per a un ús posterior i reiterat. Capturem i guardem peces d'informació en previsió d'una necessitat futura, i les organitzem, les gestionem, segons un esquema propi.

Aquesta gestió exigeix controlar la informació, saber on i com està, i aquest control acostuma a ser difícil o enutjós. La informació pot arribar en mal moment, pot trobar-se en un lloc inoportú, pot perdre's en un laberint o pot caure en l'oblit. A més, acostuma a estar fragmentada en diverses formes, cadascuna de les quals implica un sistema d'organització i un ús diferents. La gestió d'informació personal estudia quines accions s'han de fer resoldre aquests problemes i aconseguir que la informació estigui al nostre servei en la nostra vida quotidiana.

Al cap i a la fi, la informació és un recurs valuós, tot i que el valor no li és intrínsec. És un recurs molt abundant i per això cal organitzar-la, perquè gestionar informació és la manera més tangible de gestionar altres recursos (temps, atenció, coneixement, diners) que sí són intrínsecament valuosos.

Documents relacionats

Jorge Franganillo. Gestión de información personal: integración mediante el correo electrónico. Barcelona: UOC, 2018.

Jorge Franganillo. «El correo electrónico está de aniversario: cumple 40 años». Uno, 20 de gener de 2011, p. 16-17. Document PDF Resum

Resum. El correu electrònic farà aviat quatre dècades de vida. Aquesta eina, essencial per al treball diari de milions de persones, ha evolucionat ben poc des de la seva invenció. Tot i així, ja no és només un sistema de comunicació; els usuaris en fem un ús més ric i variat que inclou l'arxiu personal i la gestió de tasques i contactes. Fem servir el correu electrònic per centralitzar bona part de la nostra informació personal.

Cristóbal Urbano. «Algunas reflexiones otoñales a propósito de la infoxicación». ThinkEPI, 12 d'octubre de 2009.

Jorge Franganillo. «Gestión de información personal: elementos, actividades e integración». El profesional de la información, vol. 18, núm. 4, juliol-agost de 2009, p. 399-406. Documento de Adobe Acrobat Resum

Resum. La gestió d'informació personal (personal information management, PIM) estudia com organitzar i utilitzar la informació que les persones obtenen per resoldre necessitats quotidianes, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim els recursos personals (temps, diners, energia, atenció), i així augmentar la productivitat, i millorar en conseqüència la qualitat de vida. Aquest treball presenta els elements i les activitats en què s'articula la PIM, i exposa com afavorir la integració de la informació personal, en general dispersa en diverses formes, aplicacions i dispositius.

Contingut destacat

Textos recents

En els mitjans

Connectem

Jorge Franganillo: publicacionesFlickrMendeley
Twitter

Actualitzat: octubre de 2018